MMDP 思考學習中心                                歡迎參加【免費體驗講座】 培養未來的領袖 ~ 必備思考力、表達力                               《座位有限歡迎事先報名》
桌遊知多少?你玩過嗎?


  坊間流行的桌遊部分的人玩過,但是對於相關的知識有時一之半解。
  以下是孩子們閱讀網路知識後,加上自己的經驗分享用心智圖分享出來   透過閱讀網路知識文字說明的客觀知識記載,可更自由的將學員的主觀經驗分享也紀錄在心智圖上,因此容許每位學員的內容有少許的不同這才是屬於自己的心智圖